Vidste du:
  • At vi i dag råder over 170 trækkende enheder.
  • At vi sammen med vores medarbejdere har lavet et fælles værdigrundlag med 10 bud, som vi forsøger at følge hver dag.